رکنا/ سارق تکرو که بارها بخاطر دزدی و خانه فساد به زندان افتاده ادعا می کند به خاطر همسر و فرزندش توبه کرده و دیگر دزدی نمی کند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید