k ١٤
١٤

آخرین خبر/ یکی از پرورش دهندگان نمونه ماهی در استان یزد با فعالیت شایسته خود توانسته است گامی بلند در تولید محصولات داخلی و همینطور کارآفرینی بردارد. او همینطور حرکت بزرگی در جهت کاهش مصرف آب کرده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید