آخرین خبر/ پرواز آزمایشی تاکسی پرنده در سنگاپور؛ این وسیله با چندین موتور الکتریکی پرواز می کند و بسیار کم صداست.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید