k ٢٥
١٠

باشگاه خبرنگاران/ برخی از مناطق جهان از جمله منطقه ای به نام دره جنی در ایران، متمایزتر از سایر نقاط جهان هستند.

دره جنی یا دره کال جنی، منطقه ای در طبس استان خراسان جنوبی است که منظره ای بی نظیر و منحصربه فرد دارد. این منطقه پر از دره ها و رودهای زیبا است که البته خرافاتی هم در رابطه با این منطقه وجود دارد.
در گذشته به علت پیچیدن صدای باد در آن و شنیده شدن صداهای عجیب به این علت، مردم اعتقاد داشتند موجوداتی به غیر از انسان در این مکان زندگی می کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید