آخرین خبر/ آلودگی هوا در دهلی نو و مراسم مذهبی هندوها در کف‌های سمی رود یامونا را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید