k ٦
٧

الف/ صحبت های دردناک مردم زلزله زده آذربایجان که با گذشت ۲ ماه از زلزله همچنان در چادر زندگی میکنند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید