k ٣.٢
١

اعتماد/ راه اندازی ایستگاه سوپ خوری رایگان در یکی از دانشگاه‌های ترکیه را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید