آخرین خبر/ نصیحت های جالب گوشی قاپان به مردم! هشدار رئیس پلیس پایتخت به سارقین: به اشد مجازات محکوم خواهید شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید