آخرین خبر/ معاون وزیر بهداشت که درباره ورود کرونا به ایران سخن میگفت به این نکته اذعان کرد که تمام مبتلایان هیچ گونه ارتباطی با خارجی ها نداشته اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید