آخرین خبر/ محمدی خبرنگار تصدا و سیما از محاصره سیل شهر زهکلوت کرمان خبر داد.

وی گفت: منازل تخریب شده است و گذشته از آن نیز کشاورزی مردم نیز از بین رفته است.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید