فارس/ معاون اول رییس جمهور گفت: در مرحله دوم که از امشب یا فردا اجرا می شود، محدودیت‌های باید و نبایدهای حکومتی بیشتر می شود. شرط موفقیت در این مرحله این‌است که همه تبعیت کنند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید