آخرین خبر/ یک سمند در خیابان خالی چپ کرد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید