آخرین خبر/ ارتباط ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور با شاعر افغانستانی بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد راببینید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید