آخرین خبر/ محسن ابراهیم زاده متخصص عفونی بیمارستان شهدای یافت آباد در برنامه طبیب: بیماران بهبود یافته از کرونا دیگر به منزل نمیروند باید در نقاهتگاه ها بمانند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید