فارس/ پرستاری که در بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز در حال خدمت است خطاب به مردم می گوید ما به خاطر شما اینجاییم امیدوارم شما به خاطر ما در منزل بمانید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید