آخرین خبر/ وقتی سپید جامگان به نقش اول زندگی واقعی ما تبدیل شده اند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید