تسنیم/ خودمریض بین نباشیم. عده ای از افراد به خاطر رفتن بی خودی به بیمارستان کرونا گرفتند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید