باشگاه خبرنگاران/ استاندار تهران گفت: برای افرادی که در استان مجاور تهران ساکن باشد، اما محل کارشان در تهران است برگه مجوز تردد صادر می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: روز گذشته درخصوص محدودیت ها تردد استنباط اشتباهی شده بود و اینطور تلقی شد که ممنوعیت تردد از درب منزل است، اما هدف از این تصمیم گیری این بود تا تدابیر شدیدی برای عدم حضور افراد در پارک‌ها و مکان‌های عمومی دیده شود چراکه ممنوعیت تردد از درب منزل غیر ممکن است.
وی بیان کرد: به دلیل نزدیک استان البرز و تهران بسیاری از کارمندان در استان البرز ساکن بوده، اما در تهران کار می‌کنند و یا برعکس، به همین دلیل مکاتباتی صورت گرفت تا برای کارمندانی که در استان البرز ساکن هستند، اما محل کارشان در تهران است و یا برعکس در تهران ساکن هستند اما محل کارشان در استان البرز است، برگه تردد با کد ملی‌شان صادر شود.
بندپی خاطرنشان کرد: برای تمامی افرادی که در استان مجاور تهران ساکن باشد، اما محل کارشان در تهران است برگه مجوز تردد صادر می‌شود.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید