آخرین خبر/ رئیس انجمن خدمات مسافرتی هوایی اظهار کرد ایرلاین های خارجی دست تو جیب مردم می کرده‌اند.

با کمال وقاحت بخش نامه می کنند تا 5 ماه آینده پول شما را برمی گردانم.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید