صدا و سیما/ یک نابغه ریاضی که برنامه ای در شبکه آموزش صحبت میکرد درباره زمان پایان کرونا در ایران محاسباتی را انجام و پیشبینی هایی را بیان کرد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید