ایسنا/ از سوی کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی کشور، بخشنامه‌ای مبنی بر شرایط بازگشایی و فعالیت مراکز «مشاوره و خدمات روانشناختی» به مدیران کل بهزیستی استان‌ها در سراسر کشور، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور در این بخشنامه آمده است: نظر به نیاز جامعه به خدمات سـلامت روان به ویژه در شرایط بحرانی شیوع کرونا و با توجه به سیاست سازمان بهزیستی جهت بازگشایی تدریجی مراکز، نحوه فعالیت مراکز مشاوره و خدمات روان شـناختی حضوری غیردولتی، مبتنی بر نکات کلیدی پیشگیری از کووید۱۹ به شرح زیر اعلام می شود:

۱ -نوبت دهی به مراجعین با فاصـله زمانی بیشتری انجام شود تا مـدت زمان انتظار برای افراد کوتاه و تجمع در سالن انتظار صورت نگیرد.
۲ -در صورت مشاهده علائم کروناویروس در مراجعین یا پرسـنل مرکز، راهنمایی لازم و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی صورت پذیرد.
۳ -نصب برچسب فعالیت وزارت بهداشت(برچسب اجازه فعالیت مشاغل صادرهاز سوی وزارت بهداشت) در مرکز انجام شود.
۴ -فاصله گذاری اجتماعی (فیزیکی) حداقل یک متر بین مشاورو مراجع رعایت شود.
۵ -اتاق های بازی درمانی تا اطلاع ثانوی تعطیل شوند.
۶ -بر شست و شوی دست کودکان قبل ازورود به مرکز، هنگام ورود وپس از خروج ازآن تاکید شود.
۷ -گروه درمانی تا اطلاع ثانوی انجام نشود.
۸ -قطعات وابزارهای سنجش روانی به صورت روزانه و بعد از هرباراستفاده به دقت ضدعفونی شوند.
۹ - تمـامی وسایـل مصـرفی ازجمله لوازم التحریر، گوشـی های تلفن، میزهای کاری و غیره به صورت روزانه و به دقت ضدعفونی شوند.
۱۰ - از برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری در مرکز تا اطلاع ثانوی خودداری شود.
۱۱ - برای ایجاد و حفظ هوای مطلوب در فضای مرکز و پیشگیری از احتمال سرایت بیماری، می بایست هوا در محیط در گردش وتعامل باشد بدین منظور می توان متناسب با شرایطآب و هوایی پنجره ها بازیا نیمه بازگذاشته شود.
۱۲ - دسـتمال کاغذی جهت خشک کردن دست و صورت یا برای مصـرف در زمان عطسه و سرفه در دسترس پرسنل و مراجعین باشد.
۱۳ - حتی الامکان مراجعین بیش ازیک همراه نداشته باشند.
۱۴ - در صورت مشاهده هرگونه علایم سرماخوردگی در کلیه پرسنل تخصصی و غیرتخصصی می بایست ازارائه خدمات معاف شوند.
۱۵ - ضروری است در تمامی مراکز نسـبت به نصب اسپری ضدعفونی کننده دست جهت اسـتفاده مراجعین و پرسـنل اقدام شود.
۱۶ - نظافت و ضدعفونی کردن سطوح و وسایل در هر شیفت انجام شود.
۱۷ - لیوانهـای یکبـار مصـرف جهت اسـتفاده پرسـنل و مراجعین در دسـترس بوده و در محفطه ای ایمن ازآلودگی نگهداری شوند.

لازم به ذکر است، در صورتی که مطابق بخشنامه مورخ ۹۹/۱/۱۸ در خصوص شیوه نامه مدیریت خـدمات روان شـناختی و مشاوره‌ای در بحران ناشـی از کرونا ویروس مرکز اقـدام به مشاوره غیر حضوری موقت نمایـد می بایست مراتب را طی مکاتبه رسـمی به بهزیستی شهرسـتان اعلام نماید و ضـمن معرفی روان شناسان فعال، مطابق با شیوه نامه فوق عمل کرده و به ثبت روزانه اطلاعات و عملکرد مرکز درپورتال آماری مربوطه بپردازد. همچنین استان موظف است به صورت ماهیانه اطلاعات مربوط به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی حضوری که مـداخلات خود را به صورت غیرحضوری ارائه می کننـد کتبـا به دفتر مشاوره و امور روان شـناختی بهزیستی کشور ارسال کند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید