آخرین خبر/ اینم از خلاقیت در آسانسور ویژه ایام کرونا در تایلند می بینید.