صدا و سیما/ هرچه به جنوب و غرب کشور نزدیک تر شویم دیدن هلال ماه محتمل تر است.