خبرآنلاین/ صبح امروز اتوبوسی متعلق به شرکت واحد دچار انفجار و آتش سوزی شد.