فارس/ حرف‌ها و درد دل‌های پدر و مادر شهید اصغر پاشاپور از گمنامی و ناشناخته بودن این فرمانده دلیر و شجاع حکایت دارد و پدر شهید می‌گوید: اگر اجازه بدهند حاضرم به جای اصغر سوریه بروم و به رزمندگان خدمت کنم.