انتخاب/ با اعلام رئیس جمهور، بسیاری از محدودیت های کرونایی بعد از عید فطر برداشته خواهند شد.