آخرین خبر/ کتایون نجفی زاده مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در برنامه دور همی گفت: با ارسال کد ملی به شماره 3432 می توانید برای اهدای عضو اعلام آمادگی کنید.