شبکه خبر/ همه نکات مهمی که هنگام وقوع زلزله باید رعایت کرد.