خبرگزاری دانشجو/ توضیحات مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات در خصوص زلزله تهران را مشاهده می کنید.