میزان/ کارشناس هواشناسی وضعیت جوی کشور طی روز‌های آینده را تشریح کرد و از افزایش دمای هوا در تیر و مرداد خبر داد.