خبرگزاری دانشجو/ کارت‌های پایان خدمت ۱۵ روز پس از پایان سربازی صادر می شود.