اعتماد/ رییس دفتر یونیسف در ایران در صفحه اینستاگرام این سازمان نوشت: هیچ چیز خشونت علیه کودکان را توجیه نمی کند.

مندیپ اوبرایان، رئیس دفتر یونیسف در ایران تهران هشتم خرداد ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام دفتر یونیسف ایران نوشت: «از مرگ غم انگیز رومینا اشرفی دختر چهارده ساله ایرانی به دست پدرش به شدت متاثر شدیم.
در حالیکه این روزها، خانواده ها در سرتاسر دنیا در خانه می مانند تا از کرونا در امان باشند، این که یک کودک جانش را در چنین اقدام خشونت آمیز بیرحمانه‌ای از دست بدهد، ویران کننده است.
هیچ چیز خشونت علیه کودکان را توجیه نمی کند.
همه کودکان در ایران، هر دختر و هر پسری، باید همواره در مقابل همه اشکال خشونت در امان باشند. یونیسف حمایت خود را از دولت جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به همه اشکال خشونت علیه کودکان در کشور ابراز می دارد تا همه کودکان بتوانند در کمال امنیت و حمایت، رشد کرده و پرورش یابند.»