صدا و سیما/ تصاویری از آتش سوزی در کارخانه رب سازی در ایالت کالیفرنیای آمریکا را میبینید.