اکو ایران/ طرح شناسه کالا که برای جلوگیری از خرید و فروش کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم خانگی از دو ماه قبل اجرایی شده بود. به علت شیوع ویروس کرونا در کشور متوقف شد و کالاهای قاچاق روانه خانه مشتریان شدند.