فارس/ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه 9 خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

سال تحصیلی 99ـ98 کم‌کم به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و امسال برای دانش‌آموزان، سال متفاوتی بود؛ متفاوت از آن جهت که حجم زیادی از روزهای مدرسه تعطیل شد و دانش‌آموزان برای پیشگیری از شیوع کرونا، در خانه ماندند.
در این مدت، آموزش و پرورش، برنامه‌های درسی را از طرق مختلف پیش‌بینی کرد که اولین روش، آموزش تلویزیونی بود؛ این آموزش‌ها از 10 اسفند آغاز شده و تاکنون هم ادامه دارد؛ برنامه‌های درسی فردا جمعه 9 خرداد که توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی به صورت زنده اجرا می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
متوسطه دوره اول:


از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی ‌پایه ٩
از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨
از ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٧
از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم
از ساعت ١٢تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴:
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:


از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ کاشت گیاهان زراعی-پایه11-مبحث تک دانه‌کاری-رشته امور زراعی-شاخه فنی‌وحرفه‌ای
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ صنایع چوب و مبلمان -پایه١١- مبحث پتینه روی چوب -شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی عمومی -مبحث طراحی منظره با ذغال -پایه١٠- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش
از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر دایرکتور -پایه١٢-رشته تولید محتوا -شاخه کاردانش
از ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار-پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی‌وحرفه‌ای
از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی‌وحرفه‌ای.
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن ٣ - پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢ - رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ ٣- پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی