آخرین خبر/ کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه وضعیت استان خوزستان، همچنان قرمز است، گفت: استان های خراسان رضوی، آذربایجان های شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان و مازندران در وضعیت هشدار قرار دارند.