خبرآنلاین/ یک مشاوره خانواده با بیان خاطره ای از پرونده یک فرزندکشی در 25 سال قبل اعلام کرد دادستان با تکیه بر جنبه عمومی قتل میتواند برای پدر درخواست اعدام بدهد.