آخرین خبر/ گفت وگو با رئیس سازمان سنجش کشور در خصوص خرید فروش سوالات کنکور ۹۹ در برنامه صبح بخیرایران را با هم ببینیم.