تسنیم/ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس و دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ اعلام شد.

جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای روز چهارشنبه 14 خرداد 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
متوسطه دوره اول:


ساعت 9.05 تا 9.25 درس آمادگی دفاعی ‌ پایه 9
ساعت 9.25 تا 9.45 درس علوم تجربی پایه 8
ساعت 9.45 تا 10.05 درس علوم تجربی پایه 7
ساعت 10.05 تا 10.25 درس ریاضی پایه 9

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس ریاضی و زندگی‌ پایه اول
ساعت 11 تا 11.30 درس ریاضی و زندگی پایه دوم
ساعت 11.30 تا 12 درس مهارتهای اجتماعی و زندگی پایه سوم
ساعت 12 تا 12.30 درس علوم تجربی و زندگی پایه چهارم
ساعت 12.30 تا 13 درس علوم تجربی و زندگی پایه پنجم
ساعت 13.15 تا 13.45 درس ریاضی و زندگی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت 14.40 تا 15.10 درس ریاضی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی
ساعت 15.10 تا 15.40 درس زیست شناسی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی
ساعت 15.40 تا 16.10 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 16.10 تا 16.40 درس دین و زندگی 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت 16.40 تا 17.10 درس سلامت و بهداشت پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت 17.10 تا 17.40 درس عربی زبان قرآن 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی

شبکه 4 :
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:


ساعت 7 تا 7.25 استاندارد کاربر فلش -پایه 12- مبحث صداها -رشته‌های کامپیوتر -شاخه کاردانش
ساعت 7.25 تا 7.50 استاندارد قالی بافی درجه 2- پایه های 10و11-مبحث عیوب فرش- رشته همسفرش -شاخه کاردانش
ساعت 7.50 تا 8.10 طراحی انواع نقشه های معماری پایه 11 و 12-رشته نقشه کشی معماری- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 8.10 تا 8.50 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب-پایه 11-رشته شبکه و مردم افزار رایانه ای- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 8.50 تا 9.25 سیستم سوخت رسانی -پایه 12- مبحث دیزل - رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 9.25 تا 10 دانش فنی تخصصی - پایه 12- رشته تاسیسات مکانیکی -شاخه فنی و حرفه ای.