باشگاه خبرنگاران/ هوای پایتخت در چهاردهم خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۸۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوای تهران امروز چهارشنبه (چهاردهم خرداد ماه سال ۹۹) با شاخص ۸۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۸۷ در شرایط قابل قبول قرار داشت.