آخرین خبر/ جان‌فشانی شهیدان راه سلامت در روزهای سخت و طاقت فرسای کرونایی به روایت تصویر...