شبکه خبر/ جزئیات اجرای طرح سالم سازی دریا بر اساس دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا را میشنوید.