آخرین خبر/ پس از چند ماه تعطیلی امروز دانشگاهها با رعایت شیوه نامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا به روی دانشجویان باز شدند.