شبکه خبر/ رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت گفت: ضروری است مشکل کرونا همچنان جدی گرفته شود