باشگاه خبرنگاران/ مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران از شکایت مدیریت شهری از ضاربان پاکبان منطقه ۱۷ شهرداری تهران خبر داد.

شب گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یکی از پاکبانان منطقه 17 شهرداری تهران به دلیل جمع آوری زباله از سوی برخی از افراد محلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
اصغر عطایی، مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران در تشریح جزئیات حادثه گفت: منطقه ۱۷ شهرداری تهران از جمله مناطقی است که دارای معابر طولانی و باریک است که بسیاری از ساکنان همت نمی کنند زباله خود را در مخازن جمع آوری پسماند ابتدای معابر بگذارند.
مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران افزود: به همین دلیل زباله بسیاری در طول معبر جمع می شود که پاکبان شهرداری باید تمام آن را جمع آوری کند و به مخزن منتقل کند.
عطایی ادامه داد: زمانی که پاکبان منطقه در حال انجام ماموریت بود یکی از خانواده های ساکن محل با پاکبان درگیر می شوند که او را از ناحیه سر و دیگر قسمت های بدن مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
او با اشاره به این نکته که پس از وقوع حادثه مدیریت شهری از پاکبان مضروب دلجویی کرد تصریح کرد: نباید به گونه ای عمل شود که افراد تصور کنند هرگونه که می خواهند می توانند با قشر پاکبان برخورد کنند.
مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران تصریح کرد: پس از وقوع این حادثه معاونت حقوقی شهرداری از ضاربان پاکبان شکایت کردند و باید به این نکته تاکید کنم که برای جلوگیری از بروز این دست حوادث تا لحظه آخر پیگیر این پرونده هستیم.