ایسنا/ طبیعت قلب تپنده محیط زیست است، آن را از تپش نیندازیم؛ هفته محیط زیست گرامی باد.