شبکه خبر/ معاون وزیر بهداشت گفت: هیچ دارو یا مواد غذایی خاصی برای مقابله با کرونا وجود ندارد. از هفته آینده استفاده از ماسک در مکان های عمومی اجباری می شود و به کسانیکه استفاده نکنند خدمات ارائه نمی شود.