آخرین خبر/ در نشست خبری معاونان بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مطر شد؛ افرادی که اقدام به برگزاری مراسمات می‌کنند و برای جامعه خطر ایجاد می‌کنند باید همانند جرایم رانندگی در این مورد هم جریمه و پاسخگو باشند.