آخرین خبر/ برگزاری مجالس عروسی به یکی از مهمترین عوامل ابتلا به کرونا در این روزهاست.