خبرآنلاین/ دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: در خوشبینانه ترین حالت 12 تا 14 ماه دیگر واکسن کرونا در دسترس قرار می گیرد.